ÎNAINTE DE FOLOSIREA SITE-ULUI, CITIȚI CU ATENȚIE CONDIȚIILE ACESTEI POLITICI

Ce cuprind aceste condiții?

Această politică de utilizare rezonabilă prezintă standardele de conținut care se aplică atunci când încărcați conținut pe site, intrați în contact cu alți utilizatori ai acestui site, folosiți link-ul către acest site, sau interacționați în orice alt mod cu acest site.

Accesați linkurile de mai jos pentru a afla mai multe informații din fiecare domeniu:

Cine suntem și cum ne puteți contacta

www.activad.ro este un site administrat de  S.C. ACTIV AD S.R.L. (“Noi”). Compania este înregistrată în ROMÂNIA cu numărul J40/5671/2000 și cu sediul social în București, Sector 1, Str. Belizarie, nr. 5, bl. 21/7, sc. A, et. 3, ap. 10. Punctul de lucru principal este în București, Sector 1, Str. Inginer Emil Balaban, nr. 8. CUI-ul este RO13115533.

Pentru a ne contacta, folosiți email-ul office@activad.ro

Prin folosirea acestui site, acceptați aceste condiții

Prin folosirea acestui site, confirmați că acceptați condițiile acestei politici și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, nu utilizați site-ul.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor condiții pentru a le putea consulta și pe viitor.

Sunt și alte condiții care pot fi valabile

Condițiile de folosire a website-ului www.activad.ro/termeni-conditii sunt valabile și când dumneavoastră folosiți acest site.

Condițiile acestei politici pot suferi modificări

Aceste condiții sunt actualizate din când în când. De fiecare dată când doriți să accesați site-ul, verificați aceste condiții, pentru a vă asigura că înțelegeți condițiile care se aplică în momentul respectiv. Aceste condiții au fost cel mai recent actualizate pe 16.06.2021.

Utilizări interzise

Puteți folosi site-ul nostru numai în scopuri legale.  Nu puteți folosi site-ul:

 • În orice mod care ar încălca orice lege sau reglementare ce se aplică la nivel local, național sau internațional.
 • În orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are scop sau consecințe ilegale sau frauduloase.
 • Pentru a aduce daune sau în încercarea de a aduce orice fel de daune minorilor.
 • Pentru a intimida, insulta, sau umili pe altcineva.
 • Pentru a trimite, a primi cu bună știință, a încărca, descărca, folosi sau refolosi orice material care nu respectă aceste standarde de conținut
 • Pentru a transmite, sau a înlesni transmiterea oricărui material care nu a fost solicitat, material publicitar sau promoțional neautorizat sau orice altă formă de solicitare asemănătoare (spam).
 • Pentru a transmite cu bună știință orice fel de date, pentru a trimite sau încărca orice material care conține viruși, Troieni, viermi, bombe cu ceas, decodoare de taste, spyware, adware sau orice alte programe dăunătoare sau orice cod de computer similar conceput pentru a afecta negativ funcționarea oricărui software sau hardware al computerului.

Sunteți de acord:

 • Să nu reproduceți, duplicați, copiați sau re-vindeți orice secțiune a site-ului contravenind cu prevederile condițiilor de utilizare a website-ului activad.ro/termeni-conditii
 • Să nu accesați fără autorizare, să interferați cu, să deteriorați sau să perturbați:
 • orice secțiune a acestui site;
 • orice echipament sau rețea în care este păstrat conținutul site-ului;
 • orice software folosit pentru funcționarea site-ului; sau
 • orice echipament sau rețea sau software deținut sau folosit de o terță parte.

Servicii interactive

Uneori putem oferi servicii interactive pe site.

În cazul în care oferim un serviciu interactiv, vă vom da informații clare despre tipul serviciului oferit, dacă este moderat și ce formă de moderare se folosește (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

Vom face tot ce ne stă în putință pentru a evalua eventualele riscuri pentru utilizatori (și mai ales pentru copii) de la terțe părți, atunci când sunt folosite serviciile interactive oferite de site-ul nostru, și vom decide de la caz la caz dacă este adecvată folosirea moderării pentru serviciul respectiv (inclusiv ce fel de moderare să se folosească) ținând cont de aceste riscuri. Cu toate acestea, nu avem obligația să supraveghem, monitorizăm sau moderăm orice serviciu interactiv pe care îl folosim pe site, și excludem în mod expres răspunderea pentru orice pierdere sau daună rezultând din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator, într-un mod ce contravine standardelor noastre de conținut, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

Folosirea oricăruia dintre serviciile interactive de către un minor se face cu acordul părintelui sau tutorelui legal. Recomandăm părinților care permit copiilor să folosească un serviciu interactiv să discute cu copiii despre siguranța lor în mediul online, deoarece moderarea nu este infailibilă. Minorii care folosesc orice serviciu interactiv ar trebui să fie instruiți cu privire la posibilele riscuri la care se expun.

În cazul în care moderăm un serviciu interactiv, vă vom oferi și o modalitate de a intra în legătură cu moderatorul, dacă apare vreo problemă sau aveți vreo întrebare.

Încălcarea acestei politici

Când se consideră că s-a produs o încălcare a acestei politici de utilizare rezonabile, se vor lua măsurile ce se impun. 

Nerespectarea acestei politici de utilizare rezonabile constituie o încălcare semnificativă a condițiilor de utilizare ce se aplică în folosirea acestui site, și poate duce la punerea în aplicare a oricăreia dintre următoarele acțiuni:

 • Retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului de a folosi acest site.
 • Ștergerea imediată, temporară sau permanentă a oricărui material pe care l-ați încărcat pe acest site.
 • Emiterea unui avertisment.
 • Demararea unor proceduri legale împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor în vederea despăgubirii (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli administrative și juridice rezonabile) ce rezultă din această încălcare.
 • Acțiuni legale suplimentare împotriva dumneavoastră.
 • Dezvăluirea acestor informații către organele de drept așa cum considerăm că este necesar sau conform legislației în vigoare.

Nu ne asumăm răspunderea pentru acțiunile pe care le putem întreprinde ca răspuns la încălcările acestei politici de utilizare rezonabile. Acțiunile pe care le putem întreprinde nu se limitează la cele descrise mai sus și putem întreprinde orice altă acțiune pe care o considerăm adecvată.