CONDIȚII DE UTILIZARE

CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎNAINTE DE FOLOSIREA SITE-ULUI

CE INFORMAȚII SUNT CUPRINSE ÎN ACEȘTI TERMENI?

Acești termeni vă prezintă regulile pentru utilizarea website-ului nostru www.activad.ro (site-ul nostru).

Găsiți mai jos cuprinsul prezentului document ce privește condițiile de utilizare ale site-ului nostru:

 • Cine suntem și cum ne puteți contacta
 • Prin folosireaacestui site acceptați aceste condiții
 • Există și alți termenicare se pot aplica
 • Putem aduce modificări acestor condiții
 • Putem aduce modificări site-ului
 • Putem suspenda sau închide site-ul
 • Putem transfera acest contract către altcineva
 • Site-ul nostru este doar pentru utilizatori din România
 • Trebuie să vă păstrați detaliile contului în siguranță
 • Puteți folosimateriale de pe site-ul nostru
 • Nu vă bazați pe informațiile de pe site-ul nostru
 • Nu ne asumăm responsabilitatea pentru website-uricu care suntem în legătură
 • Conținutul creat de utilizator nu are aprobarea noastră
 • Cum puteți face o sesizare referitoare la conținutul încărcat de alți utilizatori
 • Responsabilitatea noastră pentru pierderi sau daune suferite de dumneavoastră
 • Neasumarea răspunderii pentru conținutul digital
 • Cum putem folosiinformațiile dumneavoastră personale
 • Încărcarea de conținut pe site-ul nostru
 • Drepturi pe care ni le dați pentru a folosimaterialele pe care le încărcați
 • Nu ne asumăm răspunderea pentru viruși și nu trebuie să-i introduceți pe site
 • Reguli pentru a stabili o legătură cu site-ul nostru
 • Legislația cărei țări se aplică în caz de dispute?
 • Mărcile noastre sunt înregistrate

 

CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

www.activad.ro este un site administrat de S.C. ACTIV AD S.R.L., cu sediul social în București, sector 1, Str. Belizarie, nr. 5, bl 21/7, sc. A, et. 3, ap. 10, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având codul unic de identificare RO13115533.

Pentru a ne contacta, ne puteți scrie pe email office@activad.ro sau apelați (021) 315.16.78.

FOLOSIND SITE-UL NOSTRU, ACCEPTAȚI ACESTE CONDIȚII

Prin folosirea acestui site, confirmați că acceptați aceste condiții de utilizare și că sunteți de acord să le respectați.

Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, va trebui să nu utilizați acest site.

Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor condiții pentru referințe viitoare.

EXISTĂ ȘI ALȚI TERMENI CARE SE POT APLICA

Acești termeni de utilizare se referă și la următorii termeni adiționali care se aplică atunci când folosiți site-ul nostru:

 • Politica noastră de confidențialitate activad.ro/politica-confidentialitate . Vedeți mai jos în secțiunea PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
 • Politica noastră de Utilizare Rezonabilă activad.ro/politica-utilizare , care definește modalitățile de folosire permise și pe cele interzise pe site-ul nostru. Când utilizațisite-ul nostru, trebuie să respectați această Politică de Utilizare Rezonabilă.
 • Politica noastră de Cookie activad.ro/cookies , care cuprinde informații despre cookies folosite pe site-ul nostru.

PUTEM ADUCE MODIFICĂRI ACESTOR CONDIȚII

Aceste condiții sunt actualizate din când în când. De fiecare dată când doriți să accesați site-ul, verificați aceste condiții, pentru a vă asigura că înțelegeți condițiile care se aplică în momentul respectiv.

PUTEM ADUCE MODIFICĂRI SITE-ULUI

Putem actualiza sau modifica site-ul din când în când pentru a reflecta schimbările privind produsele, nevoile utilizatorilor și prioritățile afacerii noastre.

PUTEM SUSPENDA SAU ÎNCHIDE SITE-UL

Site-ul nostru este pus la dispoziție fără costuri.

Nu garantăm că site-ul sau orice conținut de pe site va fi întotdeauna disponibil sau că accesul nu va fi întrerupt. Putem suspenda sau revoca accesul la o parte din site sau la întreg site-ul din motive de afaceri și operaționale. Vom încerca să vă comunicăm în mod rezonabil orice acțiune de suspendare sau revocare.

Sunteți responsabil să vă asigurați că orice persoană care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dumneavoastră de internet este la curent cu aceste condiții de utilizare și cu alți termeni și condiții și că se conformează.

PUTEM TRANSFERA ACEST CONTRACT CĂTRE ALTCINEVA

Putem transfera drepturile și obligațiile ce țin de acești termeni către altă organizație. Vă vom informa în scris dacă acest lucru va surveni și ne vom asigura că transferul nu vă va afecta drepturile pe care le aveți prin contract.

TREBUIE SĂ VĂ PĂSTRAȚI DETALIILE CONTULUI ÎN SIGURANȚĂ

Dacă alegeți, sau vi se dă, un cod de identificare utilizator, o parolă sau orice alt fel de informații ca parte a procedurilor de securitate, va trebui să tratați această informație ca fiind confidențială. Nu va trebui să o divulgați unei terțe părți.

În ceea ce privește proprietarii de magazin, codul de identificare sau parola sunt personale și rezervate exclusiv utilizării unui anumit magazin. În cazul companiilor care dețin mai multe magazine, fiecare magazin va avea nevoie de propriul său cod de identificare, parolă și înregistrare și nu va putea împărți aceste informații cu celelalte magazine deținute de companie.

Avem dreptul să dezactivăm orice cod de identificare utilizator sau parolă, indiferent că este ales de dumneavoastră sau alocat de noi, în orice moment, dacă în opinia noastră rezonabilă nu ați respectat oricare dintre prevederile acestor condiții de utilizare.

Dacă știți sau suspectați că altcineva a folosit codul dumneavoastră de identificare utilizator sau parola, trebuie să ne anunțați imediat la confidentialitate@clarusvision.ro

NU VĂ BAZAȚI PE INFORMAȚIILE DE PE SITE-UL NOSTRU

Conținutul de pe site-ul nostru este furnizat exclusiv pentru informații generale. Nu este menit să ofere sfaturi pe care să vă bazați. Este necesar să obțineți recomandări profesionale sau sfaturi din partea unui specialist înainte de a întreprinde sau de a vă abține de la, orice acțiune pe baza conținutului de pe site-ul nostru.

Deși depunem toate eforturile pentru a actualiza informațiile de pe site, nu facem nicio declarație de garanție și nu oferim nicio garanție, explicită sau implicită, că acest conținut de pe site este corect, complet sau actualizat.

NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU WEBSITE-URI CU CARE SUNTEM ÎN LEGĂTURĂ

În cazul în care site-ul conține link-uri către alte site-uri și resurse oferite de terți, aceste link-uri sunt furnizate numai pentru informarea dumneavoastră. Astfel de link-uri nu ar trebui interpretate drept aprobare din partea noastră a acelor website-uri către care se face trimitere sau a informațiilor pe care le puteți obține din aceste surse.

Nu avem nici un fel de control asupra conținutului acestor site-uri și a resurselor.

CUM PUTEM FOLOSI INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Vom folosi informațiile dumneavoastră personale așa cum se indică în www.activad.ro/politica-confidentialitate

NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU VIRUȘI ȘI NU TREBUIE SĂ-I INTRODUCEȚI PE SITE

Nu garantăm că site-ul nostru va fi sigur și lipsit de probleme.

Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei de acces a site-ului. Este necesar să folosiți propriul dumneavoastră program anti-virus. 

Nu trebuie să utilizați abuziv site-ul prin introducerea cu bună știință a virușilor, troienilor, viermilor, bombelor logice sau a altor materiale care sunt periculoase sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul sau la orice alt server, computer sau bază de date conectată cu site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul printr-un atac de refuzare a serviciului sau prin distribuirea unui astfel de atac. Încălcând această prevedere, veți comite o infracțiune în temeiul Legii privind folosirea abuzivă a calculatoarelor din 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități dezvăluindu-le identitatea dumneavoastră. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a folosi site-ul va înceta imediat.

REGULI PENTRU A STABILI O LEGĂTURĂ CU SITE-UL NOSTRU

Puteți stabili o legătură cu pagina noastră principală, dacă o faceți într-un mod corect și legal și care să nu aducă daune reputației noastre sau să obțineți foloase de pe urma acestui lucru.

Este interzis să stabiliți o legătură în așa fel încât să sugerați orice formă de asociere, aprobare sau susținere din partea noastră, atunci când așa ceva nu există.

Este interzis să stabiliți o legătură între site-ul nostru și orice alt website care nu este al dumneavoastră.

Site-ul nostru nu trebuie să apară pe nici un alt site, și nici nu puteți crea un link către orice secțiune a site-ului nostru alta decât pagina principală.

Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea pentru legătura creată, fără o informare prealabilă.

Website-ul cu care creați legătura trebuie să respecte în toate privințele standardele de conținut stabilite în Politica noastră de utilizare rezonabilă www.activad.ro/politica-utilizare.

Dacă doriți să realizați o legătură sau să folosiți în vreun fel conținutul de pe site-ul nostru, altul decât este indicat mai sus, vă rugăm să contactați office@activad.ro

LEGISLAȚIA CĂREI ȚĂRI SE APLICĂ ÎN CAZ DE DISPUTE?

Aceste condiții de utilizare, obiectul și crearea lor (și orice dispute sau pretenții non-contractuale) sunt reglementate de legislația din România. Atât noi cât și dumneavoastră suntem de acord că instanțele judecătorești din România vor avea competență exclusivă.

MĂRCILE NOASTRE SUNT ÎNREGISTRATE

[“ACTIV AD”] este marca înregistrata a SC ACTIV AD S.R.L.

Este interzisă folosirea acestora fără acordul nostru.