Bine ați venit la politica de confidențialitate a SC ACTIV AD S.R.L. 

SC ACTIV AD S.R.L. vă respectă confidențialitatea și se angajează să vă protejeze datele personale. Această politică de confidențialitate vă va informa despre cum vă protejăm datele personale când ne vizitați website-ul (indiferent de unde îl accesați) și despre drepturile dumneavoastră privind confidențialitatea și cum sunteți protejat de lege.
Această politică de confidențialitate este prezentată într-un format stratificat, în așa fel încât puteți accesa domeniile specifice de mai jos. Puteți folosi Glosarul pentru a înțelege sensul anumitor termeni folosiți în această politică de confidențialitate.
1. [INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM]2. [DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ]3. [CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?]4. [CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE]5. [DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE]6. [TRANSFERURI INTERNAȚIONALE]7. [SECURITATEA DATELOR]8. [PĂSTRAREA DATELOR]9. [DREPTURI LEGALE]10. [GLOSAR]

1.INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI CINE SUNTEM
SCOPUL ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Această politică de confidențialitate are scopul de a vă oferi informații despre modul în care SC ACTIV AD S.R.L.. colectează și procesează datele dumneavoastră personale atunci când utilizați acest website
Acest website nu este destinat copiilor sub 16 ani și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.

IDENTITATEA ȘI INDICAȚIILE OPERATORULUI DE DATE
Atenționare legală: operatorul este persoana care a determinat mijloacele și scopul procesării. Procesatorul este o persoană care colectează datele cu caracter personal pentru a fi folosite de către operator. Procesatorul acționează sub autoritatea și controlul operatorului și pe baza instrucțiunilor acestuia.
Operatorul de date personale este:
1. Pentru datele personale de la consumator atunci când navighează pe website și când se creează statisticile privind utilizarea funcției, calculul și anonimizarea acestora : SC ACTIV AD S.R.L.
DATELE PE CARE LE COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Datele personale, sau informațiile personale, înseamnă orice informație cu privire la o anumită persoană, pe baza cărora acea persoană poate fi identificată. Nu sunt incluse date pentru care identitatea a fost înlăturată (date anonime).
Putem colecta, folosi, păstra și transfera diferite tipuri de date personale despre dumneavoastră direct sau prin utilizarea de cookies pe care le-am grupat împreună după cum urmează:
Date colectate ca procesor :
• Date privind identitatea incluzând prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator asemănător titulatura
• Date de contact incluzând adresa de email și numărul de telefon.
• Date tehnice incluzând adresa IP, datele de conectare, parolele, tipul și versiunea browser-ului, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest website.

Date colectate ca operator:
• Date privind identitatea incluzând prenumele, numele de familie, numele de utilizator sau un identificator asemănător titulatura
• Date de contact incluzând adresa de email și numărul de telefon.
• Date tehnice incluzând adresa IP, datele de conectare, parolele, tipul și versiunea browser-ului, setarea fusului orar și locația, tipurile și versiunile de plug-in ale browser-ului, sistemul de operare și platforma, și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le utilizați pentru a accesa acest website.
• Date de utilizare incluzând informații despre cum folosiți acest website, produse și servicii.
• Date de Marketing și comunicare incluzând preferințele pentru primirea materialelor marketing de la noi și de la terțe părți și preferințele privind comunicarea.
De asemenea colectăm, folosim și distribuim Date agregate cum ar fi date statistice sau demografice pentru orice scop. Datele agregate pot deriva din datele personale, dar nu sunt considerate date personale prin lege, pentru că aceste date nu vă dezvăluie direct sau indirect identitatea. De exemplu, putem agrega Datele dumneavoastră de utilizare pentru a calcula procentajul de utilizatori care accesează o anumită funcție a website-ului. Cu toate acestea, dacă vom combina sau conecta Datele agregate cu datele dumneavoastră personale, astfel încât să vă poată identifica în mod direct sau indirect, vom trata datele combinate ca date personale, iar acestea vor fi folosite în conformitate cu această politică de confidențialitate.
Nu colectăm Categorii Speciale de Date Personale despre dumneavoastră (acestea incluzând detalii despre rasă sau etnie, convingeri religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opinii politice, apartenența la un sindicat, informații despre starea de sănătate, date genetice și biometrice). Nu colectăm nici informații despre condamnări penale și infracțiuni.
3. CUM SUNT COLECTATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
Folosim diferite metode de colectare a datelor de la și despre dumneavoastră, inclusiv prin:
• Interacțiuni directe. Ne puteți furniza identitatea dumneavoastră, Datele de contact, completând diverse formulare sau corespondând cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel. Datele de contact includ date personale pe care le furnizați atunci când:
o Aplicați pentru serviciile noastre prin formularul de contact;
o Solicitați să vă fie trimise materiale de marketing;
o Participați la un concurs, o promoție sau un sondaj; sau
o Ne dați feedback sau ne contactați.

• Tehnologii sau interacțiuni automate. Atunci când interacționați cu website-ul nostru, colectăm automat Date tehnice despre echipamentul dumneavoastră, acțiuni și tipare de navigare. Colectăm aceste date personale folosind cookies, jurnale de server și alte tehnologii asemănătoare. De asemenea putem primi Date tehnice despre dumneavoastră atunci când vizitați alte website-uri folosing cookies-urile noastre. Puteți consulta politica de cookie pentru mai multe detalii.

4.CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Vom folosi datele dumneavoastră personale numai dacă legea ne permite acest lucru. Cel mai adesea, vom folosi datele dumneavoastră personale în următoarele circumstanțe:
• Când trebuie să trimitem confirmări sau răspunsuri la mesajele transmise de dumneavoastră
• Când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau cele ale unei terțe părți), iar interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu prevalează acestor interese.
• Când trebuie să ne conformăm unei obligații legale.
Vedeti pct. 10 din prezentul document ca să aflați mai multe despre baza legislativă în funcție de care procesăm datele personale.
S.C. ACTIV AD S.R.L. vă prelucrează datele personale, furnizează și administrează servicii pentru a efectua sarcini legate de solicitările dumneavoastră. Această prelucrare a datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

S.C. ACTIV AD S.R.L. se bazează pe consimțământul dumneavoastră de a procesa datele personale pentru oricare dintre serviciile enumerate la detaliile transferului de date. Nu trebuie să vă dați consimțământul și vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dacă nu vă dați consimțământul
Dacă nu vă dați consimțământul ca S.C. ACTIV AD S.R.L. să vă prelucreze datele personale pentru un anumit serviciu care este oferit în temeiul legal al consimțământului dumneavoastră, atunci este posibil să nu putem oferi acest serviciu în totalitate.

Dreptul de a vă retrage consimțământul
Atunci când S.C. ACTIV AD S.R.L. se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul oricând. Dacă nu știți cum vă puteți retrage consimțământul, contactați office@activad.ro
Nu aveți dreptul de a vă retrage consimțământul dacă S.C. ACTIV AD S.R.L. nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor personale.
Aveți următoarele drepturi privind datele personale prelucrate având ca temei legal consimțământul dumneavoastră:
• Dreptul de acces la date
• Dreptul de corectare a datelor, dacă sunt greșite
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor
• Dreptul de a solicita ca o copie a datelor dumneavoastră să fie transferată către o altă organizație
• Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul
• Dreptul de a fi transferat către o altă organizație
Dacă doriți să vă exercitați drepturile, contactați office@activad.ro.

Politicile standard pentru procesarea transferurilor de Date
• Dacă sunteți de acord să primiți comunicări și/sau materiale de marketing de la S.C. ACTIV AD S.R.L., vom distribui datele dumneavoastră personale către furnizori externi de servicii.
• Datele dumneavoastră personale pot fi utilizate în scopuri de cercetare sau analiză.
• Datele dumneavoastră personale pot fi de asemenea folosite de către auditorii noștri pentru a evalua conformitatea cu anumite standarde și reglementări.
• Unele dintre aceste organizații pot avea sediul în afara Spațiului Economic European sau pot stoca date în afara Spațiului Economic European.
• O listă completă a acestor organizații, cu motivele pentru care datele dumneavoastră personale sunt împărtășite cu acestea, și dacă au sediul în afara UE poate fi găsită la detaliile despre transferul de date.
• Datele dumneavoastră personale sunt distribuite folosind metode de transfer sigure și nu vor fi transferate către alte terțe părți. S.C. ACTIV AD S.R.L. a asigurat măsurile de păstrare a datelor pentru toate organizațiile către care datele dumneavoastră personale sunt distribuite.

SCOPUL PENTRU CARE VOM UTILIZA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Vă prezentăm mai jos, sub formă de tabel, o descriere a tuturor modurilor în care intenționăm să folosim datele dumneavoastră personale, și pe ce temeiuri legale ne bazăm când facem acest lucru. De asemenea am menționat care sunt interesele noastre legitime acolo unde este cazul.
Rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru mai mult de un motiv legal, în funcție de scopul specific pentru care folosim aceste date. Vă rugăm să ne contactați dacă vreți să știți mai multe despre temeiul juridic specific pe care ne bazăm pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care au fost prezentate mai multe motive în tabelul de mai jos
Scop/Activitate Tipul de date Baza legală a prelucrării datelor, inclusiv baza interesului legitim
Pentru a gestiona relația cu dumneavoastră, ceea ce include:
(a) Să vă trimitem notificări despre modificările termenilor sau poliței noastre de confidențialitate
(b) Să vă cerem să lăsați o impresie sau să completați un chestionar (a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Marketing și Comunicare (a) efectuarea unui serviciu & consimțământul
(b) Necesar în vederea respectării unei obligații legale
(c) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a ne menține evidențele actualizate și pentru a studia cum folosesc clienții noștri produsele/serviciile)
Pentru a vă da posibilitatea să completați un chestionar (a) Identitate
(b) Contact
(c) Profil
(d) Utilizare
(e) Marketing și Comunicare (a) consimțământul & efectuarea unui serviciu
(b) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a studia cum folosesc clienții serviciile noastre, pentru a le dezvolta și pentru a ne crește afacerea)
Pentru a ne administra și proteja afacerea și acest website (inclusiv depanarea, analiza datelor, testarea, întreținerea sistemului, asistența, raportarea și găzduirea datelor) (a) Identitate
(b) Contact
(c) Tehnic (a) Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru conducerea afacerii, pentru furnizarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelei, pentru prevenirea fraudei și în contextul unei reorganizări a afacerii sau a procedurii de restructurare a grupului)
(b) Necesar în vederea respectării unei obligații legale
Pentru a face analiza datelor în vederea îmbunătățirii website-ului, a produselor/serviciilor, marketingului, relațiilor cu clienții și experiențelor (a) Tehnic
(b) Utilizare Necesar pentru interesele noastre legitime (pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a ne păstra website-ul actualizat și relevant, pentru a ne dezvolta și pentru a vă informa cu privire la strategia noastră de marketing)
MARKETING
Ne străduim să vă oferim opțiuni cu privire la anumite utilizări ale datelor cu caracter personal, în special în ceea ce privește marketingul și publicitatea.

DEZABONAREA
Puteți în orice moment să ne cereți nouă sau terților să nu vă mai trimitem mesaje de marketing, conectându-vă la website și bifând sau debifând casetele relevante pentru a vă modifica preferințele de marketing.
În cazul în care renunțați la primirea acestor mesaje de marketing, acest lucru nu se va aplica datelor personale furnizate nouă ca urmare a folosirii unui serviciu sau a altor operațiuni.
COOKIES
Puteți seta browserul să refuze toate sau unele cookie-uri ale browserului sau să vă alerteze când site-urile setează sau accesează cookie-uri. Dacă dezactivați sau refuzați cookie-urile, rețineți că unele părți ale acestui website pot deveni inaccesibile sau nu vor funcționa corect. Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim, vă rugăm să consultați politica de cookie.
SCHIMBAREA SCOPULUI
Vom folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim pentru alt motiv și că acest motiv este compatibil cu scopul inițial. Dacă doriți să obțineți o explicație cu privire la modul în care procesarea pentru noul scop este compatibilă cu scopul inițial, vă rugăm să ne contactați.
Dacă trebuie să folosim datele dumneavoastră personale într-un scop fără legătură, vă vom notifica și vă vom explica baza legală care ne permite să facem acest lucru.
Putem prelucra datele dumneavoastră personale fără știrea sau consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu regulile de mai sus, în cazul în care acest lucru este cerut sau permis de lege.
5. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal părților menționate mai jos în scopurile stabilite în tabelul „Scopurile pentru care vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal” de mai sus.
• Terțe părți interne, așa cum este stabilit în Glosar.
• Terțe părți externe, așa cum este stabilit în Glosar.
• Terțe părți cărora putem alege să le vindem, să le transferăm sau să fuzionăm părți din afacerea noastră sau activele noastre. Alternativ, putem căuta să achiziționăm alte companii sau să fuzionăm cu acestea. Dacă are loc o schimbare pentru afacerea noastră, atunci noii proprietari pot utiliza datele dumneavoastră personale în același mod ca în această politică de confidențialitate.
Solicităm tuturor terților să respecte securitatea datelor dumneavoastră personale și să le trateze în conformitate cu legea. Nu permitem furnizorilor noștri de servicii terți să folosească datele dumneavoastră personale în scopuri proprii și le permitem să proceseze datele dumneavoastră personale numai în scopurile specificate și în conformitate cu instrucțiunile noastre.
Vom partaja datele dumneavoastră personale cu furnizorul specific al serviciului la care ați consimțit:
6. TRANSFERURI INTERNAȚIONALE
Nu transferăm datele dumneavoastră personale în afara Spațiului Economic European.
7. SECURITATEA DATELOR
Am instituit măsuri de securitate adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea sau accesarea accidentală a datelor dumneavoastră personale în mod neautorizat, precum și modificarea sau divulgarea acestora. În plus, limităm accesul la datele dumneavoastră personale acelor angajați, agenți, contractori și alte părți terțe care au o afacere în care au nevoie de acest acces. Aceștia vor prelucra datele dumneavoastră personale numai conform instrucțiunilor noastre și sunt supuși unei obligații de confidențialitate.
Am instituit proceduri pentru a putea răspunde oricărei suspiciuni de încălcare a datelor cu caracter personal și vă vom informa pe dumneavoastră și pe orice autoritate de reglementare aplicabilă cu privire la o încălcare în cazul în care ni se cere legal să o facem.
8. PĂSTRAREA DATELOR
CÂT TIMP ÎMI VOR FI FOLOSITE DATELE PERSONALE?
Vom păstra datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar în mod rezonabil pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv pentru îndeplinirea oricăror cerințe legale, de reglementare, fiscale, contabile sau de raportare. Este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă în cazul unei reclamații sau dacă vom considera în mod rezonabil că există o perspectivă de litigiu în ceea ce privește relația noastră cu dumneavoastră.
Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de prejudiciu cauzat de utilizarea neautorizată sau dezvăluirea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale și dacă se pot îndeplini aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale, de reglementare, fiscale, contabile sau alte cerințe aplicabile
Conform legii, trebuie să păstrăm informații de bază despre clienții noștri (inclusiv date de contact, de identitate, financiare și de tranzacții) timp de șase ani după ce aceștia încetează să mai fie clienți, în scopuri fiscale.
În anumite circumstanțe ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră: consultați drepturile dumneavoastră legale de mai jos pentru informații suplimentare.
În anumite circumstanțe, vom anonimiza datele dumneavoastră personale (astfel încât acestea să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră), în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe termen nelimitat fără o notificare ulterioară către dumneavoastră.
9.DREPTURI LEGALE
În anumite circumstanțe, aveți drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale conform legilor privind protecția datelor.
• [Dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a vă opune procesării datelor dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a restricționa procesarea datelor dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a solicita transferul datelor dumneavoastră personale].
• [Dreptul de a vă retrage consimțământul].
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați la office@activad.ro
FĂRĂ PERCEPERE DE COSTURI ÎN CELE MAI MULTE CAZURI
Nu va trebui să plătiți o taxă pentru a vă accesa datele personale (sau pentru a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Cu toate acestea, este posibil să percepem o taxă rezonabilă dacă cererea dumneavoastră este în mod clar nefondată, repetitivă sau excesivă. Alternativ, am putea refuza să răspundem cererii dumneavoastră în astfel de condiții.
DE CE ANUME PUTEM AVEA NEVOIE DE LA DUMNEAVOASTRĂ
Este posibil să trebuiască să vă solicităm informații specifice pentru a ne ajuta să vă confirmăm identitatea și să vă asigurăm dreptul de a vă accesa datele personale (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele personale nu sunt dezvăluite niciunei persoane care nu are dreptul să le primească. De asemenea, vă putem contacta pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la solicitarea dumneavoastră de a vă răspunde mai repede.

LIMITA DE TIMP PENTRU A DA UN RĂSPUNS
Încercăm să răspundem la toate solicitările legitime în termen de o lună. Ocazional, ar putea dura mai mult de o lună dacă solicitarea dumneavoastră este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe cereri. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent.
10.GLOSAR
BAZĂ LEGALĂ
Interes legitim înseamnă interesul afacerii noastre în desfășurarea și gestionarea acesteia, pentru a ne permite să vă oferim cel mai bun serviciu / produs și cea mai bună și mai sigură experiență. Ne asigurăm că luăm în considerare și echilibrăm orice impact potențial asupra dumneavoastră (atât pozitiv cât și negativ) și drepturile dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele personale pentru interesele noastre legitime. Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru activități în care interesele noastre sunt anulate de impactul asupra dumneavoastră (cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră sau suntem obligați de lege sau legea ne permite acest lucru). Ne puteți contacta pentru a obține informații suplimentare despre modul în care evaluăm interesele noastre legitime în raport cu orice impact potențial asupra dumneavoastră în legătură cu activități specifice.
Executarea contractului înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de a încheia un astfel de contract.
Respectarea unei obligații legale înseamnă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când este necesar pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși.
TERȚE PĂRȚI
TERȚE PĂRȚI EXTERNE
• Furnizorii de servicii [care acționează ca procesatori] care furnizează servicii IT și de administrare a sistemelor.
• Consilieri profesioniști [care acționează ca procesatori sau operatori asociați], inclusiv avocați, bancheri, auditori și asiguratori cu sediul în ROMANIA care oferă servicii de consultanță, bancare, juridice, de asigurări și contabilitate.
• Autoritățile de reglementare ale administrațiilor fiscale și alte autorități [care acționează ca procesatori sau operatori asociați] cu sediul ROMANIA care necesită raportarea activităților de prelucrare în anumite circumstanțe.

DREPTURI LEGALE
Aveți dreptul:
Să solicitați acces la datele dumneavoastră personale (acțiune cunoscută sub numele de „cerere de acces a persoanei vizate”). Acest lucru vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră și să verificați dacă le prelucrăm în mod legal.
Să solicitați corectarea datelor dumneavoastră personale pe care noi le deținem. Acest lucru vă permite să corectați orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dumneavoastră, deși este posibil să trebuiască să verificăm exactitatea noilor date pe care ni le furnizați.
Să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele cu caracter personal atunci când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea procesării acestora. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care v-ați exercitat cu succes dreptul de a vă opune prelucrării (a se vedea mai jos), dacă este posibil să vă fi procesat informațiile în mod ilegal sau dacă suntem obligați să vă ștergem datele personale pentru a respecta legislația locală. Rețineți, totuși, că este posibil să nu putem întotdeauna să respectăm cererea dumneavoastră de ștergere din motive juridice specifice care vă vor fi notificate, dacă este cazul, în momentul solicitării dumneavoastră.
Să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră personale atunci când ne bazăm pe un interes legitim (sau pe cel al unei terțe părți) și există ceva în cazul dumneavoastră particular care vă face să doriți să vă opuneți prelucrării din acest motiv, deoarece considerați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale sunt afectate. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru a prelucra informațiile dumneavoastră, motive care sunt mai presus de drepturile și libertățile dumneavoastră.
Să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale. Acest lucru vă dă posibilitatea de a ne solicita să suspendăm prelucrarea datelor dumneavoastră personale în următoarele scenarii:
• Dacă doriți să stabilim exactitatea datelor
• În cazul în care folosim ilegal datele, dar nu doriți să le ștergem.
• În cazul în care doriți să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie să facem acest lucru, deoarece aveți nevoie de ele pentru a vă întemeia, exercita sau apăra de plângeri legale.
• V-ați opus utilizării datelor dumneavoastră de către noi, dar trebuie să verificăm dacă avem motive întemeiate pentru a le utiliza.
Să solicitați transferul datelor dumneavoastră personale către o terță parte. Vă vom furniza dumneavoastră sau unei terțe părți pe care ați ales-o, datele dumneavoastră personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care să poată fi citit automat. Rețineți că acest drept se aplică doar informațiilor automatizate pe care inițial ne-ați dat consimțământul pentru a le utiliza sau dacă am folosit informațiile pentru a încheia un contract cu dumneavoastră.
Să vă retrageți oricând consimțământul atunci când ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra datele personale. Cu toate acestea, acest lucru nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări efectuate înainte de a vă retrage consimțământul. Dacă vă retrageți consimțământul, este posibil să nu vă putem oferi anumite produse sau servicii. Vă vom sfătui dacă este cazul în momentul în care vă retrageți consimțământul.
11. INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Dacă aveți întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, sau cereri pentru a vă exercita drepturile legale, puteți contacta S.C. ACTIV AD S.R.L. folosind detaliile de mai jos.
DETALII DE CONTACT
Dacă aveți întrebări despre această politică de confidențialitate sau despre practicile de confidențialitate, ne puteți contacta în următoarele moduri:
Numele complet al entității legale: S.C. ACTIV AD S.R.L. Adresă email: confidentialitate@clarusvision.ro
Adresă poștală: București, Sectorul 1, Strada Inginer Emil Balaban, nr. 8
Număr de telefon: (021)315.16.78
Adresa de email: office@activad.ro
Aveți dreptul de a face o reclamație în orice moment catre Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorului. Cu toate acestea, v-am fi recunoscători dacă ne-ați putea oferi șansa de a încerca să rezolvăm problemele înainte de a vă adresa autorității, așadar vă rugăm să ne contactați în primă instanță.
MODIFICĂRI LA POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DATORIA DUMNEAVOASTRĂ DE A NE INFORMA CÂND APAR SCHIMBĂRI
Politica noastră de confidențialitate este revizuită constant. Această versiune a fost actualizată ultima dată pe 16.06.2021.
Este important ca datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră să fie corecte și actuale. Vă rugăm să ne informați dacă datele dumneavoastră cu caracter personal se modifică în timpul colaborării cu noi.
LINK-URI CĂTRE TERȚE PĂRȚI
Acest website poate include link-uri către website-uri terțe, plug-in-uri și aplicații. Dacă accesați aceste linkuri sau activați aceste conexiuni, puteți permite terților să colecteze sau să distribuie date despre dumneavoastră. Nu controlăm aceste website-uri terțe și nu suntem responsabili pentru declarațiile lor de confidențialitate. Când părăsiți website-ul nostru, vă încurajăm să citiți politica de confidențialitate a fiecărui website pe care îl vizitați.